Företagsinsamling HBTQI+

Företagsinsamling HBTQI+

I minst 69 länder är en samkönad relation ett brott. I 7 länder är det förenat med dödsstraff. Stå upp för allas lika rättigheter - starta en företagsinsamling till förmån för HBTQI+-personer som tvingats på flykt.

Genom att starta en företagsinsamling skapar ni trygghet för en av de mest utsatta grupperna. Tack!

0 kr
Insamlat


0
Insamlingar

0
Gåvor