Företagsinsamling utbildning

Företagsinsamling utbildning

UNHCR ser till att människor på flykt får tillgång till skola och utbildning i alla nivåer - hela vägen från förskolan upp till universitetsnivå. Vi bygger skolor, renoverar klassrum, ordnar material, utbildar lärare - och mycket mer!

63,370 kr
Collected


3
Fundraisers

158
Donations