Starta en företagsinsamling för människor på flykt

Starta en företagsinsamling och engagera medarbetare, kunder eller partner för människor på flykt. Välj ett av fyra ändamål - Ukraina, utbildning, HBTQI+ eller generellt stöd till människor på flykt - så öronmärks insamlade medel till det ändamålet.

Det är enkelt att sprida er insamling - och ni kan följa i realtid hur insamlingen går.

Ert engagemang gör skillnad! Tack.

Together we have raised
8,906,771 kr

Join 39 other supporters and create your fundraiser today